Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Gepubliceerd op 30-06-2017

Cultuur

betekenis & definitie

Cultuur omvat/bevat alle uitingen en bronnen op het gebied van de beeldende kunst, dans, drama, letteren, muziek, muziektheater, audiovisuele kunst en het materiële culturele erfgoed, zoals gebouwen, tuinen, monumenten, archieven en archeologie.

Werkdefinitie zoals het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen die hanteert in de nota 'Cultuur en School’.

Literatuur
- Staatssecretaris van OCenW, Nota 'Cultuur en School’, 1996