Community Theatre betekenis & definitie

() Verzamelnaam voor vormen van educatief (→) emancipatorisch theater waarin leden van een gemeenschap (community) participeren. (Van Dam) (→) Emancipatorisch spel.

In de voorbereiding, in de productie en in de voorstelling worden problemen uit de betreffende gemeenschap onderzocht en mogelijke oplossingen geprobeerd.

Literatuur
- Hans van Dam, Theater in gebruik, 1996
- Kees Epskamp, Theater in mondiaal perspectief, 1995
- Ts. Theater & Educatie, Community Theatre, 1994