Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Gepubliceerd op 30-06-2017

Beweegreden

betekenis & definitie

(→) Motief of drijfveer voor het handelen van de personages binnen het dramatisch spel, c.q. het doel waarnaar het personage streeft en/of de reden(en) voor de speler om te spelen.

(→) Dramaturgie, (→) Dramadiactiek.

Literatuur
- M. van Bakkelen, Brtappeltaart H. Coppens, Een leerplan drama, 1994
- H. Coppens, Over toetsen, 1996