Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Wet financiering loopbaanonderbreking

betekenis & definitie

Wet die regelt dat werknemers die met verlof willen een financiële tegemoetkoming krijgt voor de verlofperiode, die ten minste twee maanden en ten hoogste zes maanden mag duren. De wet verplicht de werkgever voor de duur van de verlofperiode een uitkeringsgerechtigde werkloze of herintredende werknemer aan te stellen. De wet kan worden gebruikt zowel voor educatief verlof als voor zorgverlof, verlof voor de verzorging van familie of vrienden. Zie ook Wet onbetaald verlof.