Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Sociaal-cultureel werker (SGW’er)

betekenis & definitie

Aanduiding van de diverse groep beroepsbeoefenaren die in hoofdzaak werkzaam is in instellingen of voorzieningen die tot het sociaal-cultureel werk worden gerekend. De sociaal-cultureel werker richt zich op de beperkingen die optreden in het maatschappelijk functioneren van categorieën burgers. Waar deze beperkingen optreden kan de sociaal-cultureel werker aanvullende ondersteuning en vorming bieden. Dit kan de vorm aannemen van:

- de potenties van (groepen) cliënten vergroten;

— zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid bij het vormgeven van de sociale en culturele activiteiten bevorderen;

- werkwijzen ontwikkelen voor de aanpak van concrete sociale problemen.

De sociaal-cultureel werker legt contacten met individuen, groepen en organisaties om tekorten in en behoeften aan maatschappelijke participatie te achterhalen. Tevens richt hij zich op de maatschappelijke problemen die het gevolg zijn van de tekorten en behoeften. De sociaal-cultureel werker onderneemt activiteiten zodat mensen, al dan niet in georganiseerd verband, hun sociale en culturele situatie weer in eigen hand kunnen nemen, of maatschappelijk actiever worden. Hiermee initieert en ondersteunt hij leer- en vormingsprocessen.

Binnen de groep sociaal-cultureel werkers kunnen drie beroepsvarianten worden onderscheiden:

— sociaal-cultureel werker/culturele oriëntatie

— begeleiding in situaties waarin de opvoeders niet beschikbaar zijn, of het opvoeden tijdelijk overlaten aan anderen.