Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Kwalificatiestructuur beroepsonderwijs

betekenis & definitie

Ook wel kortweg ‘kwalificatiestructuur’: het geordend geheel van kwalificaties en deelkwalificaties waarvoor eindtermen zijn vastgesteld voor beroepsopleidingen in het secundair beroepsonderwijs.

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) onderscheidt voor het beroepsonderwijs opleidingen op vier kwalificatieniveaus:

- niveau 1: assistent; de assistent verricht een reeks routinematige, eenvoudige werkzaamheden uit die een uitvoerend karakter hebben. De opleiding duurt 0,5-1 jaar.
- niveau 2: basisberoepsbeoefenaar; de basisberoepsbeoefenaar doet uitvoerende werkzaamheden. Duur van de opleiding is
2-3 jaar.
- niveau 3: de vakfunctionaris; opleiding tot volledige zelfstandige uitvoering van werkzaamheden, in 2-4 jaar.
- niveau 4: de middenkaderfunctionaris; de middenkaderopleiding leidt op tot volledige zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met brede inzetbaarheid. Duurt 3-4 jaar.

De specialistenopleiding leidt op tot volledige zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met een specialisatie. De specialisatie duurt 1-2 jaar.

(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1996d).