Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Flexibele arbeid

betekenis & definitie

Het op wisselende tijden inzetten van arbeidskrachten.

• Interne flexibele arbeid: intern personeel optimaal benutten door maximale inzetbaarheid. Hierbij wordt gebruikgemaakt van middelen als scholing, functieroulatie en flexibele werktijden.

• Externe flexibele arbeid: de arbeid in- en uitschakelen naargelang de vraag, door tijdelijk personeel, freelancers, en uitzendkrachten in te zetten en werk uit te besteden aan zelfstandigen en het werkvoorzieningsschap.

• Competitive flexibility (low skills approach): dit houdt een snelle werving en snel ontslag in. Personeel wordt geworven voor een specifieke baan. Er wordt gebruikgemaakt van flexibele beloning, die mogelijk gemaakt wordt door werkdeling. Er wordt weinig geïnvesteerd in training van tijdelijk personeel. Dit speelt in op de korte termijn behoeften van een bedrijf.

• Flexible specialization (high skills approach): werknemers hebben meer zekerheid en een bepaalde verantwoordelijkheid in het bedrijf. De nadruk ligt op trainingen om de werknemers in staat te stellen zich aan veranderingen aan te passen. Het houdt rekening met de behoeften op de lange termijn.