Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Complexiteit

betekenis & definitie

Een van de drie criteria, naast verantwoordelijkheid en transfer, die het niveau van de kwalificatie bepalen. Het geeft de mate aan waarin beroepsmatige handelingen zijn gebaseerd op toepassing van routines, standaardprocedures of nieuwe procedures (Format, 1993).

In de zorgsector wordt complexiteit omschreven als de moeilijkheidsgraad van de, vanuit de functie op te lossen, probleemsituaties in relatie tot de mate waarin met eigen creativiteit oplossingen moeten worden ontwikkeld. De moeilijkheidsgraad is de ingewikkeldheid van de situatieanalyse en probleemdiagnoses. Deze wordt bepaald door

De kenmerken van de zorgvrager, de aard van de zorgvraag en de kenmerken van de setting (ABVAKABO, 1995).