Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

BVE-sector

betekenis & definitie

De sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bestaat uit het secundair beroepsonderwijs, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, de basiseducatie en het vormingswerk. De helft van elke jaargroep leerlingen tussen de 16 en 19 jaar, volgt een opleiding in deze sector. Aan het secundair