Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Risicobereidheid

betekenis & definitie

De risicobereidheid van een onderneming is de mate waarin de onderneming bereid is risico’s nemen om haar bedrijfsdoelen te behalen. De risicobereidheid is een belangrijke factor voor bedrijfsverzekeraars, omdat zij hiermee inschatten of en tegen welke kosten zij een onderneming kunnen verzekeren.

Wanneer een onderneming een bedrijfsverzekering wil afsluiten vormt de verzekeraar (of een intermediair) een profiel van de onderneming. Bij de samenstelling van een dergelijk profiel wordt er gekeken naar de situatie waarin het bedrijf zich bevindt, welke kennis in het bedrijf aanwezig is, de ervaring binnen het bedrijf en dus ook de risicobereidheid.

Wanneer een onderneming een hoge risicobereidheid heeft zullen er grote risico’s genomen worden om de bedrijfsdoelen te behalen. In dat geval zal een verzekeraar hiermee rekening houden. Een hoger risico betekent namelijk ook een grotere kans dat de onderneming aanspraak op de verzekering moet maken. Vaak zal een hoge risicobereidheid zich daarom vertalen in een hogere verzekeringspremie.

Dit heeft onder andere te maken met het feit dat bij een hoge risicobereidheid de kans bestaat dat het bedrijf geen geld meer heeft om de verzekeringen te kunnen betalen. De risicobereidheid van een onderneming heeft namelijk vaak te maken met de strategie op de aandelenmarkt. Als een onderneming snel een hoog rendement wil behalen, hoort hier een hoge risicobereidheid bij. Immers, het hogere rendement op de aandelenmarkt komt voort uit het hogere risico dat een belegger loopt.

Een hoog risico kan echter ook leiden tot grotere verliezen, waardoor het bedrijf financieel gezien in slecht water kan komen. Hierdoor kan het voor een onderneming lastiger worden om de lasten voor een bedrijfsverzekering te betalen. Dit hogere risico leidt daarom vaak tot een hogere verzekeringspremie en visa versa.