Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Rechtsbijstandsverzekering

betekenis & definitie

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die de kosten van juridische ondersteuning vergoed bij eventuele rechtsgeschillen. De voorwaarden voor een uitkering van een rechtsbijstandsverzekering zijn over het algemeen zeer strikt.

Wanneer men een rechtsgeschil heeft met een ander persoon of een instantie, kan dit behoorlijk hoge kosten met zich meebrengen. Het inschakelen van een advocaat is doorgaans vrij duur en men heeft vaak zelf niet de juridische kennis om een rechtszaak goed af te handelen. Een rechtsbijstandsverzekering biedt een uitkering in de vorm van juridische ondersteuning bij rechtsgeschillen.

Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering is in Nederland niet verplicht en wordt over het algemeen gekenmerkt door vele voorwaarden en uitsluitingen. Een rechtsbijstandsverzekering wordt dan ook niet zomaar voor ieder rechtsgeschil uitgekeerd. Het bijvoorbeeld gebruikelijk dat er bij het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering wordt afgesproken dat de verzekeraar zich kan terugtrekken als deze redelijkerwijs acht dat er een kleine kans is dat de rechtszaak kan worden gewonnen.

De uitkering van een rechtsbijstandsverzekering komt over het algemeen in twee verschillende vormen voor. Ten eerste kan deze verzekering in natura worden uitbetaald, de verzekerde krijgt in dat geval ondersteuning van een advocaat of jurist die de rechtszaak volledig afhandelt. Indien de verzekeraar naast rechtsbijstandverzekeringen ook andere verzekeringen aanbiedt, is deze verplicht om dit uit te besteden aan een juridisch kantoor. Daarnaast kan een rechtsbijstandsverzekering in geld worden uitgekeerd, de verzekerde kan in dat geval naar behoren het geld gebruiken om te voorzien in de kosten van de rechtszaak.