Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Preventie-eisen

betekenis & definitie

Elke ondernemer moet aan de preventie-eisen voldoen om in geval van schade recht te hebben op een uitkering van de verzekeraar. Wanneer de ondernemer niet genoeg voorzorgsmaatregelen heeft genomen en niet voldoet aan de preventie-eisen kan de verzekeraar besluiten om (een deel van) de schade niet uit te keren.

De preventie-eisen zijn erop gericht op de kans op schade te verkleinen. Door preventieve maatregelen te vragen van bedrijven is de kans voor verzekeraars groter dat zij geen schadevergoedingen hoeven uit te keren, omdat het aantal schadegevallen lager zal zijn. Naast dat preventie-eisen het aantal schadevergoedingen voor verzekeraar vermindert kan het ook een premievoordeel voor de bedrijven opleveren. Sommige maatregelen zijn namelijk vrijwillig, maar leveren een lagere premie op wanneer de verzekerde ze uitvoert.

Veel voorkomende preventie-eisen betreffen de brandveiligheid in een gebouw. Zo moeten er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Ook eisen veel verzekeraars dat deze blusmiddelen een sticker bevatten met daarop de keuringsdatum of dat in een logboek alle keuringen bijgehouden worden. Een veel voorkomende eis is dat er in het bedrijfspand een brandmeldinstallatie aanwezig is die bij brand melding maakt bij een particuliere alarmcentrale. Dit is met name vereist bij grote bedrijfspanden met een waardevolle of brandbare inventaris.

Daarnaast vragen veel verzekeraars een alarmsysteem dat beveiligd tegen inbraak. Hierbij is het ook van belang dat dit alarmsysteem bij inbraak een melding maakt bij een particuliere alarmcentrale. Tevens eisen verzekeraars bouwkundige maatregelen van bedrijven om inbraak tegen te gaan. Hierbij moet gedacht worden sloten op deuren en ramen die aan bepaalde eisen voldoen.

De eigenaar van het bedrijfspand heeft de verantwoordelijkheid om aan alle preventie-eisen te voldoen. Dit geldt ook wanneer de eigenaar het pand verhuurt. Alleen wanneer in het huurcontract staat dat de huurder verantwoordelijk is voor de realisatie van de preventie-eisen heeft de eigenaar geen verantwoordelijkheid.