Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Opstalverzekering

betekenis & definitie

Een opstalverzekering dekt schade aan een opstal. Met een opstal wordt een gebouw bedoelt plus alle zaken die hieraan bevestigd zijn. De grond rondom een gebouw en zaken die verplaatsbaar zijn vallen niet onder de dekking van een opstalverzekering. Een opstalverzekering is een aanvulling op een inventaris en voorraadverzekering.

Met een opstalverzekering is een bedrijf verzekerd tegen onder andere schade aan het bedrijfspand door brand, storm, inbraak, blikseminslag en andere oorzaken. Een verzekeringsmaatschappij hoeft alleen een schadevergoeding uit te keren als er geen sprake is van nalatigheid of opzet.

Een opstalverzekering dekt alle schade aan de opstal, inclusief vloeren, muren, inbouwkasten en alle overige zaken die niet verwijderd kunnen worden. Zaken zoals computers, meubilair en overige zaken kunnen met een aparte inventaris of inboedelverzekering verzekerd worden.

Bij een opstalwaarde wordt het bedrag dat verzekerd wordt bepaalt door de herbouwwaarde van de opstal. Dit is het bedrag dat nodig is om het pand in dezelfde staat weer op te bouwen. Bij een volledige verwoesting van de opstal, bijvoorbeeld door brand, keert de verzekeraar de totale herbouwwaarde uit zodat het pand weer compleet opnieuw gebouwd kan worden.

Bij een opstalverzekering is het van belang de herbouwwaarde goed te berekenen. Bij een te hoge vastgestelde herbouwwaarde is de verzekeringspremie, waardoor men een te hoge premie moet betalen. Echter, wanneer de herbouwwaarde van de opstal te laag is ingeschat wordt bij schade niet het volledige benodigde bedrag uitgekeerd. In dat geval moet een deel van de schade uit eigen vermogen betaald worden.

Standaard wordt de fundering van de opstal niet meeverzekerd. Bij een complete verwoesting van het pand blijft in vrijwel alle gevallen de fundering van de opstal namelijk intact. Het is desalniettemin mogelijk om ook de fundering mee te verzekering, zodat bij een ontploffing ook de fundering opnieuw geplaatst kan worden.