Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Inkomensverzekering

betekenis & definitie

Een inkomensverzekering is een pakket aan verzekeringen die werkgevers en werknemers beschermen tegen de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een inkomensverzekering beschermt werkgevers tegen de kosten die betaald moeten worden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers. Werknemers zijn beschermd tegen een lager inkomen.

De meest voorkomende vormen van een inkomensverzekering zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een verzuimverzekering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt een werknemer wanneer hij door omstandigheden niet meer kan werken. In een dergelijk geval zorgt de verzekeraar ervoor dat de werknemer toch nog een inkomen heeft.

Werkgevers moeten verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor hun werknemers. Voor zelfstandig ondernemers en directeur-aandeelhouders is een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet verplicht. Deze kan echter wel los worden afgesloten bij veel verzekeringsmaatschappijen.

Een verzuimverzekering dekt de kosten die een werkgever moet maken wanneer een werknemer ziek is. Bij ziekte is de werkgever namelijk wettelijk verplicht het salaris van de werknemer door te betalen. Standaard betreft dit 70% van het werkelijke loon, tenzij in een cao anders is overeengekomen. Niet alleen de loonkosten kunnen verzekerd worden, ook eventuele premies die door de werkgever doorbetaald moeten worden kunnen vallen onder een verzuimverzekering.

Naast deze veelvoorkomende verzekering vallen onder de inkomensverzekering in veel gevallen ook de WGA-verzekering, WIA-excedent verzekering en de WGA-hiaat verzekering. Een WGA-verzekering vergoedt de kosten voor een werkgever wanneer deze deze bij ziekte van een werknemer de kosten van de uitkering zelf betaalt. De WIA-excedent verzekering zorgt ervoor dat het gat tussen een WIA-uitkering en het daadwerkelijke loon van de werknemer niet te groot is. Het maximale WIA-loon is namelijk 50.000 euro. Werknemers die meer verdienen hebben bij ziekte daardoor een hoog inkomensverlies. Dit inkomensverlies kan gedekt worden met een WIA-excedent verzekering. De WGA-hiaat verzekering vergoedt voor werknemers die een WGA-vervolguitkering krijgen het inkomensverschil met hun oude reguliere inkomen.