Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Debiteurenverzekering

betekenis & definitie

Een debiteurenverzekering is een verzekering die verlies aan inkomen vergoedt indien een debiteur van een onderneming, oftewel een persoon of instantie met openstaande rekeningen, niet in staat is om deze rekening af te lossen. Met een debiteurenverzekering worden de facturen die niet kunnen worden betaald, vergoed.

Als ondernemer heeft men veelal te maken met debiteuren. Dit zijn personen, instanties of bedrijven die nog een rekening of schuld hebben bij de betreffende onderneming. Wanneer men als ondernemer bijvoorbeeld bepaalde goederen heeft verkocht, maar de factuur hiervoor nog niet is betaald, spreekt men van een debiteur. Het kan zijn dat deze debiteur door omstandigheden de betreffende factuur niet meer kan betalen. Het verlies als gevolg hiervan wordt vergoed door een debiteurenverzekering.

Hoeveel en wanneer men als ondernemer aanspraak kan maken op een vergoeding van de debiteurenverzekering, kan per verzekering en verzekeraar verschillen. Het is gebruikelijk dat een eventuele vergoeding van de debiteurenverzekering pas 180 dagen na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur kan worden aangevraagd. De uitkering en premie verschillen per situatie. Het gebruikelijk dat in ieder geval de omzet en het aantal debiteuren worden meegenomen bij het berekenen van zowel de premie als een eventuele uitkering.

Met betrekking tot een debiteurenverzekering kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende vormen. Men kan zich bijvoorbeeld per transactie, per debiteur of zelfs per land verzekeren tegen het verlies als gevolg van bijvoorbeeld faillissement van debiteuren.