Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Debiteuren comfort plan

betekenis & definitie

Het debiteuren comfort plan is een verzekering waarmee een bedrijf zich kan verzekeren tegen afnemers die niet op tijd betalen. Deze verzekering is speciaal bedoeld voor het MKB. Het totaalbedrag van alle facturen, exclusief btw, die een afnemer niet op tijd betaald vallen onder deze verzekering.

Naast het totaalbedrag van alle niet op tijd betaalde facturen worden ook de kosten van het incasseren van alle facturen gedekt. Eventuele gerechtskosten en kosten voor juridische bijstand worden ook gedekt met het debiteuren comfort plan.

Er zijn een aantal uitzondering die niet verzekerd worden. Zo worden misgelopen facturen aan particulieren en overheidsinstellingen niet vergoed. Het kan ook zijn dat de afnemer uit protest niet betaald en dit een geldige reden heeft. De afnemer is het bijvoorbeeld niet eens met de levering of het factuurbedrag. In dat geval wordt de factuur niet vergoed door de betreffende verzekeringsmaatschappij.

De schade moet over het algemeen binnen 120, nadat de betalingstermijn van de oudste openstaande factuur is verstreken, gemeld zijn bij de verzekeringsmaatschappij.

Als het bedrijf onder toezicht komt te staan van een faillissementscurator of bewindvoerder eindigt de verzekering per direct. Dit geldt ook wanneer er besloten wordt om met het bedrijf te stoppen. In beide gevallen wordt over het algemeen de teveel betaalde premie terug betaald.