Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

betekenis & definitie

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van bestuurders van een vereniging of organisatie wanneer zij te maken krijgen met een schadeclaim. Bij een schadeclaim kunnen bestuurders namelijk persoonlijk aansprakelijk gehouden worden, zelfs wanneer de schade is veroorzaakt door een mede-bestuurslid. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt in plaats van de bestuurder de schade.

Omdat het bestuur collectief verantwoordelijk is voor de rechtshandelingen van alle bestuursleden, kan elk bestuurslid aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade door een van de bestuursleden. Zo kan het huidige bestuur van een organisatie aansprakelijk gesteld worden voor acties van bestuursleden die inmiddels niet meer in functie zijn.

Een bestuurder kan voor veel verschillende zaken aansprakelijk gesteld worden. Voorbeelden hiervan zijn: het niet voldoen aan een eis voor het verkrijgen van subsidie, het doen van een onverantwoorde investering, het niet nakomen van contracten, het aangaan van contracten zonder dat de kredietwaardigheid van de contractpartner gecontroleerd wordt, nalatigheid, het niet voldoende informeren van toezichthouders en dergelijke.

Bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt niet alleen de eventuele schade van een rechtspersoon gedekt, maar ook het verweer wanneer een schadeclaim niet terecht blijkt te zijn. Bij een onterechte claim zal een bestuurslid namelijk naar de rechter stappen om aan te tonen dat hij of zij juist gehandeld heeft. Deze kosten worden vergoedt door de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Ook fouten die gemaakt zijn voor de ingangsdatum van de verzekering zijn gedekt, mits het bestuur pas achter deze fout komt wanneer de verzekering al is afgesloten. Dit wordt het inlooprisico genoemd. Tevens is het mogelijk om het uitlooprisico mee te verzekeren. In dat geval zijn de bestuursleden ook verzekerd tegen schadeclaims die ingediend worden wanneer de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering al beëindigd is. Hiervoor is het wel van belang dat de fout gemaakt is tijdens de looptijd van de verzekering.