Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Bedrijfsrisico’s

betekenis & definitie

Bedrijfsrisico’s kunnen de voortgang van een bedrijf kunnen verstoren. Deze risico’s verschillen per bedrijf. Het afsluiten van bedrijfsverzekeringen is een manier om de impact van bedrijfsrisico’s te beperken. Bedrijven kunnen door middel van een risico-analyse inschatten welke bedrijfsverzekeringen nodig zijn om de bedrijfsvoering veilig te stellen.

Bedrijven lopen op veel verschillende manieren risico. Dit is een wezenlijk onderdeel van het bedrijfsleven. Het is echter wel mogelijk om zoveel mogelijk op deze risico’s te anticiperen. Dat kan door een zo veilig mogelijke bedrijfsstrategie te hanteren. Maar niet alle bedrijfsrisico’s worden vermeden met een veilige bedrijfsstrategie.

Bedrijfsrisico’s die de voortgang van een onderneming in gevaar kunnen brengen zijn bijvoorbeeld brand, diefstal en stormschade. Maar ook een grote schadeclaim doordat een medewerker van een bedrijf schade heeft aangericht kan de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Deze bedrijfsrisico’s zijn in veel gevallen te verzekeren.

Niet elk bedrijf hoeft zich te verzekeren voor alle mogelijke risico’s. Zo is het voor een online adviesbureau dat voornamelijk in de cloud werkt veel belangrijker om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten dan een bedrijfsschadeverzekering. Immers, bij een brand kan er gemakkelijk op een andere locatie gewerkt worden. Echter, een grote schadeclaim wegens een verkeerd advies kan voor dit soort bedrijven een veel grotere impact hebben.

Veel bedrijven maken gebruik van risico-analyses om in te schatten welke bedrijfsrisico’s er zijn. Op deze manier kan in kaart worden gebracht welke zaken de bedrijfsvoering ernstig kunnen beïnvloeden en waar dus een verzekering voor afgesloten moet worden. Ook laat een dergelijke analyse zien welke risico’s verwaarloosbaar zijn en waardoor het afsluiten van een bedrijfsrisico onnodig is.