Rentabiliteit van het eigen vermogen betekenis & definitie

Winst (na aftrek van belastingen)/Gemiddeld eigen vermogen = (Winst (na belastingen)/Omzet excl. btw) × (Omzet excl. btw/Gemiddeld totaal vermogen) × (Gemiddeld totaal vermogen/Gemiddeld eigen vermogen) = Nettowinstmarge × Omloopsnelheid van totaal vermogen × (Gemiddeld totaal vermogen/Gemiddeld eigen vermogen)