Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Kasstroomoverzicht

betekenis & definitie

Overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze middelen is gemaakt. Overzicht van de financiële oorzaken, die tot de mutatie in de liquide middelen hebben geleid.