Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Fair value (reële waarde)

betekenis & definitie

Het verschil tussen de door de overnemende onderneming in haar jaarverslag te verantwoorden waarde van de activa van de overgenomen onderneming minus de schulden van de overgenomen onderneming.