Gepubliceerd op 06-03-2022

tekst

betekenis & definitie

1. geheel van bewoordingen waarin iets in druk is weergegeven, vaak in tegenstelling tot illustraties.

- gedrukte tekst.
2. gedeelte van een publikatie dat op het voorwerk volgt en aan eventuele toevoegingen als register, bijlagen e.d. voorafgaat.
3. muz.: woorden van een lied, liederencyclus of ander vocaal (-instrumentaal) muziekwerk.