BDI

BDI terminologie

Gepubliceerd op 06-03-2022

bug

betekenis & definitie

storing in of verkeerde werking van een computerprogramma of -systeem.

- vlo.