Gepubliceerd op 06-03-2022

boek

betekenis & definitie

1. uit samengevoegde bladen blanco, beschreven of bedrukt papier

bestaand geheel, al of niet in een band gebonden.

2. (letterkundig) werk, verhandeling, beschrijving enz., neergelegd in zo’n samenstel van bladen.
3. niet-seriële publikatie met een omvang van meer dan 48 pagina’s die als bibliografische eenheid kan worden beschouwd.
4. zelfstandig deel van een samenvattend letterkundig werk, in het bijzonder van de bijbel.
5. aanduiding van een hoeveelheid papier: 25 - vroeger ook 24 - vel in elkaar geslagen (eenmaal gevouwen) papier; het twintigste deel van een riem.
6. zie: deel.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.