BDI

BDI terminologie

Gepubliceerd op 06-03-2022

antwoorden

betekenis & definitie

bij leer- en schoolboeken: al dan niet bijgebonden antwoorden op de in het boek voorkomende vragen en opgaven, in het bijzonder in voor de docent bestemde exemplaren.

- oplossingen; docentenboek.