Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Gepubliceerd op 10-01-2017

Ruimtelijke ordening

betekenis & definitie

Praktisch handelen dat zich richt op het veranderen van de leefomgeving. Scenario’s Instrument van toekomstonderzoek waarbij voor onzekere ontwikkelingen verschillende mogelijke toekomstbeelden worden doorgerekend.