Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Gepubliceerd op 10-01-2017

2017-01-10

Gebiedsgericht beleid

betekenis & definitie

Beleid waarbij men integraal de vraagstukken van een afgekaderd gebied tracht op te lossen.