Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Gepubliceerd op 10-01-2017

2017-01-10

Extensiveringsgebieden

betekenis & definitie

Gebieden waarbinnen de grootschalige intensieve veehouderij op termijn moet verdwijnen.