Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Gepubliceerd op 10-01-2017

2017-01-10

Ecologische Hoofdstructuur

betekenis & definitie

Netwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingen daartussen, dat ervoor zorgt dat het leefgebied van planten en dieren veel groter wordt.