Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Gepubliceerd op 10-01-2017

Demografische krimp

betekenis & definitie

Krimp van de bevolking die plaatsvindt op basis van demografische factoren (minder geboortes, meer sterfgevallen).