Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Gepubliceerd op 10-01-2017

2017-01-10

Boomstructuur

betekenis & definitie

Wegenstructuur waarbij vanuit de hoofdader doodlopende wegen (met eventuele vertakkingen) het gebied inlopen.