Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Gepubliceerd op 10-01-2017

Blauwdrukplanning

betekenis & definitie

Planning waarbij men van tevoren alles vastlegt over de ruimtelijke inrichting van een gebied en geen rekening houdt met onverwachtse veranderingen die om aanpassingen vragen.