Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Gepubliceerd op 10-01-2017

AmvB Ruimte

betekenis & definitie

Juridisch instrument waarin het Rijk de andere overheden bepaalde ruimtelijke maatregelen kan opleggen. Axiaal Lineaire wegenstructuur – dus wegenstructuur die één lijn vormt.