Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Gepubliceerd op 20-04-2017

Kwalitatief onderzoek

betekenis & definitie

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen en betekenisverleningen, die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.