Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Chikwadraattoets

betekenis & definitie

Een statistische toets om te berekenen hoe groot de kans is dat een gevonden frequentieverdeling bij een categorische / nominale variabele op toeval berust.