Waarnemingseenheden betekenis & definitie

De bronnen waaruit je de informatie krijgt door te bevragen of te observeren.

Gepubliceerd op 20-04-2017