Vindplaatsgerichte steekproef betekenis & definitie

Het zoeken op plaatsen waar je verwacht de juiste respondenten te vinden.

Gepubliceerd op 20-04-2017