Synthetiseren betekenis & definitie

Het weer samenvoegen van de codes door ze te ordenen en te zoeken naar samenhang tussen de codes.

Gepubliceerd op 20-04-2017