Saturatie betekenis & definitie

Nieuw materiaal en de analyse daarvan stemmen overeen met de reeds aanwezige inzichten, en leveren geen nieuwe informatie meer op. Zie ook Verzadiging.

Gepubliceerd op 20-04-2017