Quotasteekproef betekenis & definitie

Steekproeftrekking waarbij de populatie wordt verdeeld in twee of meer deelpopulaties of strata, waarna uit de onderscheiden strata zonder toevalsprocedure een vooraf bepaald aantal (quota) onderzoekseenheden wordt getrokken.

Gepubliceerd op 20-04-2017