Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Gepubliceerd op 20-04-2017

Quotasteekproef

betekenis & definitie

Steekproeftrekking waarbij de populatie wordt verdeeld in twee of meer deelpopulaties of strata, waarna uit de onderscheiden strata zonder toevalsprocedure een vooraf bepaald aantal (quota) onderzoekseenheden wordt getrokken.