Populatie betekenis & definitie

Het totaal van eenheden waarop een onderzoek betrekking heeft en waarover een uitspraak wordt gedaan.

Gepubliceerd op 20-04-2017