Oriënterend kwalitatief onderzoek betekenis & definitie

Onderzoek waarbij je verkennend te werk gaat, om te ontdekken wat er speelt op jouw onderzoeksterrein. op zoek gaat naar wat je opvalt en dat bespreekt met de opdrachtgever.

Gepubliceerd op 20-04-2017