Externe validiteit betekenis & definitie

De mate waarin je op basis van een steekproef uitspraken kunt doen over een populatie.

Gepubliceerd op 20-04-2017