Bart Welzen

Ensie.nl

Gepubliceerd op 18-11-2016

2016-11-18

User generated content

betekenis & definitie

User generated content, vrij vertaald gebruikers gecreëerde content, is het materiaal dat door gebruikers van een bepaalde medium zelf worden aangeleverd. Het materiaal dat door de gebruikers zelf wordt aangeleverd, kan door andere gebruikers worden ingezien.

User generated content is een term die in zeer brede zin kan worden gebruikt. Hoewel men over het algemeen sinds de komst van het internet verwijst naar materiaal dat men zelf op websites plaatst, verwees user generated content eerder al naar materiaal dat gebruikers zelf hadden gemaakt en verspreid. Door het internet kon informatie echter zeer snel worden verspreid, waardoor de uitwisseling van user generated content tussen verschillende gebruikers steeds gemakkelijker werd. Sociale media zoals Hyves, MySpace en Facebook zijn goede voorbeelden van websites waar de uitwisseling van user generated content zeer gemakkelijk is.

Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten user generated content, namelijk content die men zelf levert, content in de vorm van een reactie op ander materiaal en content die men levert voor marketinggerichte doeleinden. Content die men zelf levert is bijvoorbeeld een foto of een tekst die men plaatst op Facebook of als onderdeel van een blog. Content in de vorm van een reactie is bijvoorbeeld commentaar dat men plaatst onder een nieuws- of opinieartikel. Content die men levert voor marketinggerichte doeleinden is bijvoorbeeld het schrijven van een recensie over een bepaald product.

Daarnaast dient user generated content in brede zin aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat het als zodanig wordt erkend. User generated content moet gepubliceerd zijn, oftewel voor een grote groep beschikbaar zijn. Gebruikers moeten als het ware eigen waarde toevoegen aan hetgeen al beschikbaar is en het moet vanuit de gebruiker zelf komen en niet vanuit een beroep of institutie.