Snippergroen betekenis & definitie

Met snippergroen wordt openbare gemeentelijke grond bedoeld, dat grenst aan percelen van woningen. Snippergroen is te definiëren als stukken grond die zelf geen duidelijke functie (meer) hebben, ze maken geen deel uit van de gemeentelijke hoofdstructuur. Deze stroken zijn nog wel eigendom van de gemeente.

Er is sprake van snippergroen wanneer stukken grond of groenstroken ‘overblijven’ bij de inrichting van een woonwijk.

Doordat snippergroen eigendom is van de gemeente, zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van snippergroen. Veel gemeenten lopen tegen het probleem dat burgers zonder toestemming stukken snippergroen in gebruik nemen, door het te betrekken bij hun eigen perceel en in te richten als privéterrein. Het onrechtmatig gebruik van deze grond kan problemen opleveren voor de gemeente, zoals het bemoeilijken van het onderhoud en de herinrichting van gemeentelijke groenvoorzieningen. Ook kunnen stukken grond verloren gaan door verjaring en kan er onduidelijkheid ontstaan over eigendomssituaties.

Om deze problemen tegen te gaan, bieden veel gemeenten tegenwoordig stukken snippergroen te huur of te koop aan. Over het algemeen zijn de belangrijkste voorwaarden voor het huren of kopen van snippergroen dat het moet grenzen aan het eigen perceel, en er mogen geen kabels, leidingen of overige nutsvoorzieningen in de grond liggen. De precieze voorwaarden verschillen per gemeente, al zijn deze over het algemeen klein.
Het aanbieden van snippergroen levert dus kostenvermindering voor de gemeente op, maar ook de burgers kunnen er van profiteren. Door deze extra grond te huren of te kopen kan een tuin flink uitgebreid worden, wat de woningwaarde en het woongenot ten goede komt.

Gepubliceerd op 30-10-2015