Bart Welzen

Ensie.nl

Gepubliceerd op 21-04-2015

2015-04-21

Reblr

betekenis & definitie

Reblr is een idee voor nieuw portaal en platform voor transparante en brede nieuwsaggregatie. Doordat gebruik van geautomatiseerde algoritmes en (gebruikersdata) tot een censuur en tunnelvisie bij de lezer kunnen leiden, heeft Reblr tot doel om deze algoritmische censuur tegen te gaan door alternatieve journalistieke bronnen een kans te geven.

Artikelen worden steeds vaker aangeraden op basis van eerder waargenomen lees- en klikgedrag. Dit effect wordt versterkt doordat lezers journalistiek aanbod ontdekken via ‘feeds’ van vrienden op sociale media of overzichten gebruiken met ‘meest gelezen’ artikelen. Gebruikers worden door deze ‘filter bubble’ alleen blootgesteld aan nieuws en achtergronden die aansluiten bij hun mening, wat de potentie van journalistiek voor een democratische samenleving ondermijnd. Grotere aanbieders van journalistiek worden op deze manier bevoordeeld boven kleinere aanbieders die, door hun cijfermatig nadeel wat aantal lezers betreft, zelden of nooit geselecteerd worden door deze algoritmes. Algemene zoekmachines als Google hebben een sterke voorkeur voor grote, populaire websites. Deze manier van nieuwsvoorziening leidt tot een vicieuze cirkel, waarbij algoritmes een steeds beperktere groep aanbieders prominent aan bod laat komen.

De techniek achter deze aanbevelingen weet niets van de inhoud of context van de artikelen, maar berekent op basis van leesgeschiedenis – plus nog enkele andere factoren - wat de lezer wil lezen. Zo ziet de gebruiker enkel nog gelijkgestemde media. Door deze beperkende werking is algoritmische censuur een groeiend probleem en komt de rol van de journalistiek in gevaar.

Het doel van Reblr is om uiteindelijk een portaal te realiseren dat transparante aanbevelingen geeft op basis van inhoud en een platform te creëren dat mensen in staat stelt zelf aggregatie-algoritmes op te stellen om zo lezers breder te informeren en alternatieve journalistieke bronnen een eerlijke kans te geven om gelezen te worden. Reblr is een van de gegadigden voor een subsidie vanuit het Persinnovatie Fonds.