Bart Welzen

Ensie.nl

Gepubliceerd op 18-05-2016

2016-05-18

Niche

betekenis & definitie

Niche is een term die wordt gebruikt in de marketing en waarmee een klein, afgebakend deel van de markt wordt bedoeld. Binnen een niche zijn er maar weinig aanbieders van producten, waardoor er minder concurrentie is.

Een nichemarkt ontstaat wanneer een bedrijf producten of diensten aanbiedt die voorzien in specifieke behoeftes van consumenten. Hoewel deze markten vaak klein zijn, er is een beperkte vraag naar het product of de dienst, kan men omzet draaien door juist de focus te leggen op specifieke behoeftes. Daarnaast zijn binnen een niche of nichemarkt weinig aanbieders, waardoor de concurrentie laag is en men op bepaalde uitgaven, waar andere bedrijven veel kosten in maken, juist kan besparen. Men kan met betrekking tot een niche dus kijken naar het aanbod in een bepaald marktsegment, weinig aanbod betekent vaak een specifieker product en dus een niche. Men kan ook achterhalen wat voor een product of dienst er nog niet is, maar waar wel vraag naar is. Men creëert op laatstgenoemde manier als het ware een eigen niche.

Een nichemarkt voldoet over het algemeen aan een aantal voorwaarden, waardoor grotere bedrijven het laten om hierin ook producten aan te bieden. Ten eerste betreft een niche vaak een segment wat voor grote bedrijven onbekend is. Deze bedrijven bieden vaak al een scala van producten en diensten aan die niet in verband staan met de producten of diensten binnen het niche. Ten tweede vereist een niche vaak bepaalde competenties of specifieke kennis. Voor grote bedrijven weegt de potentiële afzet vaak niet op tegen de inspanningen die men moet leveren om specifieke competenties of kennis aan te trekken. Ten derde kunnen de producten of diensten binnen het niche schade brengen aan het imago van een bedrijf.