Bart Welzen

Ensie.nl

Gepubliceerd op 18-04-2016

2016-04-18

Koppermaandag

betekenis & definitie

Koppermaandag valt ieder jaar op de eerste maandag na Driekoningen (6 januari). Koppermaandag is van oudsher een feestdag van de gilden, men haalde geld op in de stad om vervolgens te verbrassen tijdens feestelijkheden.

Al in de Middeleeuwen werd Koppermaandag gevierd. De gilden, die toen nog zeer actief en invloedrijk waren, zamelde geld in bij mensen in de stad. In sommige gevallen werd dit geld geschonken aan goede doelen, zoals Leprozenhuizen. Anderzijds werd het geld in de stad verbrast aan allerlei feestelijke activiteiten. Tijdens Koppermaandag werd er bijvoorbeeld in Amsterdam steevast een optocht gehouden. Koppermaandag stond in teken van de gilden en van de privileges die de leden van deze gilden hadden.

Na de Middeleeuwen werden de gilden steeds minder belangrijk in het dagelijkse leven. In de 18e werden de gilden afgeschaft, waarmee ook Koppermaandag verdween. Alleen drukkers bleven de traditie naleven. Op Koppermaandag werd door de drukkers de zogenaamde Koppermaandagprent gedrukt, waarop een bepaalde wens stond. Deze prent werd dan aan de eigenaar van de drukkerij gegeven. In de negentiende en twintigste eeuw ging de traditie van Koppermaandag grotendeels verloren. Men stuurde elkaar namelijk al een kaartje tijdens kerst en nieuwjaar.

In België wordt Koppermaandag, hoewel het hier wordt aangeduid als Verloren Maandag, in sommige gebieden hedendaags nog gevierd. Met name in de provincie Antwerpen is het traditie om tijdens Verloren Maandag worstenbroodjes en appelbollen te eten.