Bart Welzen

Ensie.nl

Gepubliceerd op 17-04-2015

2015-04-17

Het Persinnovatie Fonds

betekenis & definitie

Het Persinnovatie Fonds is een initiatief van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, waarbij innovatieve ideeën een financiële impuls kunnen verdienen. Het fonds is in 2010 opgezet op verzoek van voormalig minister Plasterk, naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Brinkman over innovatiebevordering in pers en journalistiek.

Met de persinnovatieregeling steunt het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek projecten die de journalistiek vernieuwen. Verschillende initiatieven (waaronder Blendle & De Correspondent) hebben met steun van het fonds hun product verder kunnen ontwikkelen.

De aanvragen voor de subsidie worden door het fonds beoordeeld op innovativiteit (hoe vernieuwend is het idee), het journalistiek karakter (staat de maatschappelijke actualiteit centraal) en haalbaarheid (is het idee schaalbaar, wie zijn de potentiële partners, is nagedacht over de gebruiker, hoe kan er geld verdiend worden etc.).

Na verschillende selecties houdt het fonds zo’n 15 á 20 ideeën over die door middel van een tweedaagse pressure cooker verder scherp gesteld worden. Hierna worden de verschillende ideeën gepitcht aan het bestuur van het fonds en kan na selectie een officiële subsidieaanvraag ingediend worden.

De maximale subsidie per project is € 100.000.