Bart Welzen

Ensie.nl

Gepubliceerd op 18-05-2016

2016-05-18

Gesponsorde content

betekenis & definitie

Gesponsorde content is een vorm van adverteren in de vorm van een inhoudelijk, regulier (web) artikel. Adverteerders betalen niet voor een banner, advertentie of iets soortgelijks, maar krijgen aandacht in de vorm van redactionele content wat vaak te vinden is tussen alle andere content op een website.

Bedrijven of organisaties proberen vaak op verschillende manieren zichtbaar te zijn op het internet. Zo wordt er vaak betaald voor advertenties die erg in het oog springen, zoals banners, op populaire websites. Veel mensen maken echter gebruik van programma’s die deze banners of advertenties blokkeren, of kijken er juist bewust overheen. Als alternatief bieden sommige websites dan ook zogenaamde gesponsorde content aan. Dit is betaalde content die adverteerders op een website kunnen plaatsen en die vaak tussen de alle andere inhoudelijke artikelen of content wordt geplaatst. In geval van gesponsorde content is het wel gebruikelijk om nadrukkelijk aan te geven dat het om een advertentie gaat en niet om redactionele content.

Omdat veel gebruikers van internetadvertenties, bijvoorbeeld in de vorm van banner reclame, als zeer storend ervaren, kan gesponsorde content worden gezien als een goed alternatief. Het idee is dat men met gesponsorde content veel beter kan inspelen op de doelgroep van het bedrijf of voor het product. Het hangt dus af van het doel van de reclame of het aan te raden is om voor gesponsorde content te kiezen of niet. Gesponsorde content kan worden gezien als een vorm van content marketing, waarbij de inhoud van de boodschap ertoe dient om een vertrouwelijke band op te bouwen met consumenten.